Prof. Christiana Perronne jest naukowcem zajmującym najwyższe stanowiska: zarządzał epidemiami we Francji za kadencji trzech prezydentów Republiki Francuskiej: Jacques’a Chiraca, Nicolasa Sarkozy’ego, François Hollande’a. Jest uznanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie szczepień, wiceprzewodniczącym grupy ekspertów WHO ds. szczepionek dla strefy europejskiej.

W czasie posiedzenia Francuskiej Niezależnej Rady Naukowej (CSI) opisał otaczającą nas rzeczywistość w ostrych słowach: „oszustwo, hańba, tyrania sanitarna, straszna dyktatura”. Otwarcie mówił, że tzw. „szczepionki” są największym oszustwem.

To eksperymentalne produkty terapii genowej. Zostały ocenione w pośpiechu, ponadto część danych została sfałszowana! Ocena szczepionki zajmuje 10 lat.

To nie są szczepionki, to produkty stymulujące wirusa.

Prawdziwa szczepionka, twierdzi Christian Perronne, zapobiega zakażeniu, byciu nosicielem wirusa, podczas gdy przy obecnie stosowanych produktach, nawet jeśli jest się zaszczepionym, można być „nosicielem i zarażać”.

Powiedziano nam, że „szczepionka” przeciw covid-19 zapobiega ciężkim postaciom choroby. Jest to całkowity fałsz!

„W krajach, które mają wysoki poziom wyszczepień, zdecydowana większość osób na oddziałach intensywnej terapii z ciężkimi postaciami covid-19 jest „zaszczepiona” dwiema, trzema dawkami, również we Francji”.

Francuzom powiedziano: „Kiedy jesteś zaszczepiony, chronisz swoją rodzinę”. Rzeczywistość jest zupełnie inna: „Zaszczepieni transmitują wirusa, nawet bardziej od niezaszczepionych, jak wykazują niektóre badania”. Ponadto „nadal nazywanie tego Szczepionki to wielka mistyfikacja – to nie są szczepionki, to eksperymentalne produkty terapii genowej, które nigdy nie powinny być stosowane gdybyśmy szanowali prawo.

Podawanie trzeciej i kolejnych dawek jest nonsensem! Są liczne naukowe dowody, że te produkty nie działają! Prof. Christian Perronne nie zaleca szczepienia dzieci. Naturalna odporność nabyta po przechorowaniu jest na całe życie.

Źródło https://psnlin.pl/